กูเกิ้ลเพื่อธุรกิจ ตอนที่ 2 - การตลาดแบบหวังผลได้ขายถึงเป้า


ทำไมต้องใช้ การตลาดแบบหวังผลได้ขายถึงเป้า ?


เป้าหมายสูงสุดของการทำการตลาด คือ รายได้ที่ธุรกิจได้รับการทำการตลาดแบบหวังผลได้ขายถึงเป้า หรือ Sales Conversion Marketing (SCM) 


                             S - Sale (ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้)


                          C - Conversion Rate (การกระทำที่ทำให้ได้ตามเป้าหมาย)


                          M - Marketing (การตลาดเพื่อให้ได้ยอดขายภายใต้งบประมาณที่กำหนด)

จากรูปภาพข้างต้น จะเห็นว่าเป็นแผนภาพที่เราจะสามารถทำการตลาด เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของธุรกิจ ตั้งแต่การพัฒนาแคมเปญการตลาดภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ (Marketing) > ทำให้ลูกค้าสนใจสินค้าหรือบริการของเรา > เกิด Conversion ไปจนเกิดการซื้อขายสินค้าหรือบริการในที่สุด (Sale)สนับสนุนโดย MasterPeachBrand.com