กูเกิ้ลเพื่อธุรกิจ ตอนที่ 3 - หมั่นคอยดูแลและพัฒนาแคมเปญ
แคมเปญการตลาดแบบหวังผลได้ขายถึงเป้า
 แคมเปญการตลาดคือชุดโฆษณาที่ใช้ในการสื่อสารไปยังลูกค้าเป้าหมายของเราเพื่อสร้างความสนใจรู้สึกอยากได้และนำไปสู่การตัดสินใจซื้อ

แคมเปญที่ดีจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาที่ชัดเจน 
โดยเราจะต้องกำหนดหน้าที่ของโฆษณาและสื่อโฆษณาอย่างเหมาะสมเพื่อกระตุ้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ทำตามแผนที่เราวางไว้ หัวใจหลัก คือต้องหมั่นคอยดูแลติดตามวัดผลแคมเปญอยู่เสมอเพื่อปรับปรุงแคมเปญให้มีประสิทธิภาพสร้างผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมายโดยใช้เวลาและงบประมาณได้อย่างที่กำหนดไว้

ตัวอย่าง โครงสร้างแคมเปญการตลาด ของGoogleการพัฒนาแคมเปญการตลาดแบบหวังผลได้ขายถึงเป้า  
การตั้งเป้าหมาย  (วางแผน)

🔻

การสร้างโฆษณา (ลงมือ)

🔻

 การสร้าง Landing page (ลงมือ)

🔻

วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า (วัดผล)

🔻

การปรับปรุงแคมเปญ (ปรับปรุง)
สนับสนุนโดย MasterPeachBrand.com