กูเกิ้ลเพื่อธุรกิจ ตอนที่ 8 การปรับปรุงแคมเปญ (1) - หาจุดอ่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย


การปรับปรุงแคมเปญ


• หาจุดอ่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย •


          Funnel goals⇨ หากวิเคราะห์จาก Funnel goals เราจะทราบว่าขั้นตอนไหนควรปรับปรุงหรือขั้นตอนไหนมีจุดอ่อนบ้าง

          🔻


                                              + กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย


                                              + เลือกวิธีการเข้าถึงลูกค้า


                                              + ดึงดูดความสนใจของลูกค้า


                                              + ติดต่อเรา


                                              + เชิญลูกค้าให้เข้ามาที่ร้าน


                                              + ปิดการขาย


                                              + แนะนำขายเพิ่มและขายซ้ำ


         🔻

⇨ เมื่อเราทราบถึงจุดอ่อนแล้ว ก็นำมาสู่การปรับปรุงแคมเปญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย
   การหาจุดอ่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสนับสนุนโดย MasterPeachBrand.com